Laga läckande blandare

Läckande kran

Att hantera en läckande kran kan vara ett mindre projekt som sparar både vatten och pengar över tid. Åtgärder kan variera från att byta insats i blandaren till att eventuellt behöva byta ut systemet helt. Följ denna guide för att åtgärda problemet.

Möjliga orsaker till läckan

Det finns flera vanliga orsaker till att en kran börjar läcka:
- Sliten insats: Insatsen som reglerar vattentrycket och temperaturen kan bli sliten över tid. De keramiska skivorna är slitna eller saknar armaturfett.

- Läckande överstycke: Ett defekt ventilöverstycke kan leda till att kranen inte längre är tät med följd av att det läcker igenom blandaren men även vid sidan av spindeln.

- Igenkalkning: Kalkavlagringar kan störa kranens funktion och orsaka dropp.

Byta insats

Att byta insats i en blandare är en effektiv lösning på många problem med droppande eller läckande kranar. Insatsen som är hjärtat i en modern 1-grepps blandare, styr vattentrycket samt blandningen av varmt och kallt vatten. Ett byte kan vara nödvändigt om du märker att din kran droppar trots att den är stängd eller om vattenflödet har blivit ojämnt.

När du har rätt insats, följ tillverkarens instruktioner noggrant. Detta kan innebära att du behöver demontera delar av blandaren för att komma åt insatsen. Efter bytet, återanslut alla delar och slå på vattnet igen för att testa att läckan är åtgärdad.

Byta överstycke

Ett ventilöverstycke fungerar som en ventil som öppnar och stänger för att reglera vattenflödet. Med tiden kan ett överstycke bli slitet eller skadat, vilket leder till droppande eller läckande från kranen.

Börja med att stänga av vattnet och demontera ventilöverstycket. Var försiktig när du tar bort det gamla överstycket för att undvika skador på kranens övriga delar. Installera sedan det nya överstycket och se till att alla tätningar är korrekt placerade och dra åt alla komponenter ordentligt innan du testar kranen.

Byta blandare

Ibland är den bästa lösningen på ett problem med en läckande kran att helt enkelt byta ut hela blandaren. Detta kan vara fallet om kranen är gammal och sliten, om flera komponenter är defekta eller om du helt enkelt vill uppgradera till en modernare modell. Att byta blandare kan kräva grundläggande kunskaper i VVS-arbete, men det är fullt möjligt att genomföra för den som är händig.

Börja med att välja en ny blandare som passar dina önskemål. Stäng sedan av vattnet och koppla bort de vattenledningar som är anslutna till den gamla blandaren. Använd lämpliga verktyg för att lossa och ta bort den befintliga blandaren från dess fäste. När den gamla blandaren är borttagen, följ instruktionerna för den nya blandaren för att installera den korrekt. Detta inkluderar att säkerställa en tät anslutning till vattenledningarna och korrekt fäste i diskbänken eller tvättstället. När installationen är klar, återanslut vattentillförseln och testa den nya blandaren för att säkerställa att den fungerar som den ska, utan läckage.

Rådgivning och material

För de som söker ytterligare råd eller behöver reservdelar erbjuder vi på VVS Home vår omfattande expertis samt de nödvändiga delarna för reparation eller utbyte. Vi erbjuder även snabb leverans, vilket innebär att du kan snabbt åtgärda problemet och undvika ytterligare skador och kostnader.

Kontakta oss vid frågor och funderingar!