Jetpumpar, Pumpautomater

Att välja Jetpump

Maxi Jet 50
Jet 50 är en lämplig pump i fritidshus med endast ett tappställe.

Maxi Jet 100
Jet 100 är den vanligaste pumpen för villor och mindre lantbruk utan djurhållning.
Som bevattningspump klarar den 2 till 3 normala vattenspridare.

MPX 120 MPX är en tystgående pump som man väljer när ljudnivån är av stor betydelse.

Maxi Jet 150 – 315 Dessa pumpar används vanligen i stora lantbruk och andra större anläggningar.

Maxi Jet 210 är helt dominerande i denna grupp av pumpar.
Den används ofta i lantbruk med djurhållning och som bevattningspump i trädgårdsmästerier, plantskolor och liknande anläggningar.