Betäckningar

Betäckningar, även kända som brunnsbetäckningar eller brunnslock, är viktiga komponenter inom stadsinfrastrukturen som ofta går obemärkt förbi i vår vardag. Dessa betäckningar har en avgörande roll i att säkerställa att våra avloppssystem fungerar smidigt och att vårt dricksvatten förblir rent och säkert. Läs mer om våra olika brunnsbetäckningar under respektive produkt, eller kontakta oss om du har några frågor.