Blåa rör och svarta delar

Blåa rör, eller svarta rör, hänvisar till stålrör som saknar en ytbeläggning eller korrosionsskydd. Dessa rör är vanligtvis tillverkade av kolstål och har en karakteristisk svart färg på grund av oxidering eller en tunn oljefilm som applicerats för att förhindra korrosion under transport och lagring. Svarta rör är känsliga för korrosion och är inte lämpliga för användning i områden med hög fuktighet eller exponering för vätskor. Blåa rör, eller svarta rördelar används vanligtvis i värmesystem. Har du några frågor om blåa rör/svarta rör eller delar, är du välkommen att kontakta oss, så ser vi till att hjälpa dig.