Wilo cirkulationspumpar

Wilo cirkulationspumpar med den välkända gröna-knappen som du enkelt kan styra din pump med. Principen för vår gröna-knappen-tekniken är ytterst enkel eftersom den är intuitiv. Den lyder "vrid och tryck". Med hjälp av den gröna vridknappen kan du välja ett alternativ bland inställningsmöjligheterna och bekräfta valet genom att trycka på den gröna knappen en gång.