Öppna expansionskärl

Vi erbjuder öppna expansionskärl för flera olika typer utav anläggningar.
Att ha rätt kärl är viktigt för att systemet skall fungera som det är tänkt.
Våra expansionskärl är för öppna system, dvs fungerar som en buffert för trycket.

Alla våra öppna expansionskärl finns på lager och går att fås som liggande, stående eller kombi.
Expansionskärlen tillverkas med slät mantel i rostfritt stål EN 1.4301 (SS 2333).

Slutna eller öppna expansionskärl?

För att göra det möjligt för vattnet i vattenledningarna att expandera behöver du med öppna expansionskärl placera dessa högst upp i värmesystemet för att hålla rätt tryck i ledningarna. Med slutna expansionskärl finns det däremot ett membran med luftbehållare som kan reglera tryckskillnaden vid expandering.