Luft-vattenvärmepump

Luft-vattenvärmepump är ett miljövänligt val som täcker husets energibehov året om. Luft-värmepumpar omvandlar den energi som finns i uteluften, vilket gör det till ett miljövänligt val som bidrar till att minska koldioxidutsläppen. En luft-vattenvärmepump optimerar effektnivåerna utifrån husets effektbehov just nu. När det är kallt ute ökar pumpens effekt, och när det är varmt ute slår den över till lägre effekt. Pumpen har låga löpande uppvärmningskostnader. Har du några frågor om luft-vattenvärmepumpar? Tveka inte att kontakta oss så vägleder vi dig rätt!