Injusteringsventiler

Hos VVS Home finns ett brett utbud av injusteringsventiler för kyl- och värmesystem. Vårt sortiment inkluderar produkter i olika material och utföranden, som strypventil och injusteringsventil med eller utan avtappning i mässing, och reglernyckel i plast. Ventilerna används för injustering av flödet i värmesystem, kylsystem och tappvattenanläggningar, exempelvis i grenledningar, stam eller kylbafflar. Är du ute efter en specifik injusteringsventil som saknas i vårt sortiment? Hör av dig, så ska vi göra allt vi kan för att hjälpa till!