Avloppspumpstation

En avloppspumpstation, även känd som avloppsanläggning eller pumpstation för avloppsvatten, är en typ av anläggning som används för att transportera avloppsvatten från ett område med lägre liggande mark till ett område med högre liggande mark eller till en reningsanläggning. En avloppspumpstation är vanligtvis nödvändig när det naturliga lutningsförhållandet i marken inte är tillräckligt för att avloppsvattnet ska kunna flyta med gravitationens hjälp. Har du några frågor inför ditt val av avloppspumpstation är du varmt välkommen att höra av dig till oss.