Isolerad ackumulatortank

En isolerad ackumulatortank används för att bevara varmt vatten för VVS-system. Denna typ av tank har en isoleringsmantel runt sig, till skillnad från oisolerade ackumulatortankar. En isolerad ackumulatortank kopplas ofta till en värmekälla, som kan vara en panna eller en värmepump. Värmen från källan bevaras effektivt i vattnet tack vare tankens isolering.

Det är värt att nämna att en oisolerad ackumulatortank kan ha sina fördelar i vissa situationer. I varma utrymmen där vattnet kontinuerligt värms upp kan en oisolerad tank vara särskilt fördelaktig eftersom värmeenergins förlust till omgivningen kan vara minimal. Dessutom kan en oisolerad tank vara mer kostnadseffektiv både vid inköp och installation. Utan isolering kan tanken även reagera snabbare på temperaturförändringar, vilket kan vara önskvärt i vissa system.