Oisolerad ackumulatortank

En oisolerad ackumulatortank används för att lagra varmt vatten för VVS-system. Till skillnad från isolerade ackumulatortankar saknar den här typen av tank en isoleringsmantel runt sig. En oisolerad ackumulatortank är vanligtvis ansluten till en värmekälla, till exempel en panna eller värmepump. Värmeenergi överförs från värmekällan till vattnet i tanken genom en värmeväxlare. Värmeväxlaren kan vara en separat enhet eller en del av själva tanken.

Notera att en oisolerad ackumulatortank kan vara mindre energieffektiv än en isolerad ackumulatortank. Utan isolering kan värmeenergi gå förlorad från tanken till omgivningen, vilket kan kräva att värmekällan arbetar hårdare för att upprätthålla önskad temperatur i tanken. Det kan däremot vara lönsamt i vissa fall, till exempel om tanken är placerad i ett varmt utrymme eller om den används i ett system med kontinuerlig uppvärmning.