Propplösare

En propplösare för avlopp är ett verktyg eller kemikalier som används för att lösa upp eller ta bort blockeringar i avloppsrör. Blockeringar kan orsakas av olika saker, som hår, papper eller annat avfall som kan samlas i rören över tid. Med en propplösare till avlopp och toalett kan detta enkelt åtgärdas.